-ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ (DSW) માર્ચ ૧, ૨૦૧૬ – મે ૧૯, ૨૦૧૬

DSWના ૧૦૦ શેર ૨૪.૮૦ના ભાવે માર્ચ ૧, ૨૦૧૬ના રોજ ૨૪.૮૦ના ભાવે ખરીદ્યા.
મે ૧૯, ૨૦૧૬ના રોજ ૧૦૦ શેર ૨૦.૮૪ના ભાવે વેચ્યા. ખોટ (૩૯૬). ૧૬%.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: