Archive for the ‘મુક્તકાવ્ય (અછાંદસ)’ Category

એવું … કેવું … ! (મુક્તક)

ડિસેમ્બર 3, 2015

કોણ જાણે કેમ અમોને
એવું એવું લાગતું … !
સમજાતું ના તોય અમોને
કેવું કેવું લાગતું … !

“નામકથા” (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

સપ્ટેમ્બર 23, 2015

છે
“નામકથા”માં
અર્થ
નામના … !

ઉપર … નીચે … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

માર્ચ 19, 2015

ઉપર
નીચે … !
નીચે
ઉપર … !

માને પ્રાર્થના (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

માર્ચ 19, 2015

માતા
રાખો
લાજ
અમારી.

જગજ્જનની (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

માર્ચ 18, 2015

જગજ્જનની
ના
છોડે
બાળક.

લેખકને પ્રાણપ્રશ્ન ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

માર્ચ 18, 2015

લખું
હું
શા
માટે ?

શ્રેષ્ઠ ચતુર્શબ્દ મુક્તક ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

માર્ચ 17, 2015

ચતુર્શબ્દબીજ
શ્રેષ્ઠ
ચતુર્શબ્દમુક્તકમાં
હોય !

ભજનકાર મુસ્લીમ ત્રિપુટી ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

માર્ચ 17, 2015

શકીલ
નૌશાદ
રફીનાં
ભજ્ન !

માની હુંફ (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

માર્ચ 16, 2015

મારી
પાસે
મા
છે.

અમર દિલીપ કુમાર (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

માર્ચ 15, 2015

આન
અંદાજ
અમર
યુસુફખાન