Archive for the ‘પ્રકીર્ણ’ Category

જનકભાઈ નાયકનું દુ:ખદ અવસાન

એપ્રિલ 17, 2017
આ ઈ-મેઈલ વાંચતાં ખૂબ જ દુ:ખ થયું.

*દુ:ખદ અવસાન*

 
આપણા સહુના મિત્ર અને જાણીતા સાહિત્યકાર-પ્રકાશક *શ્રી જનક નાયક*નું  ૧૬ એપ્રિલ-૨૦૧૭ના રોજ સવારે 9.00 કલાકે અવસાન થયું છે.
 
જનકભાઈ જાણીતી પ્રકાશન સંસ્થા *સાહિત્ય સંગમ* પરિવારના કર્ણધાર હતા. સુરતમાં સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓને ધબકતી રાખવા માટે તેઓ અમૂલ્ય યોગદાન આપતા રહ્યા.
 
પ્રભુ સદગતના આત્માને પરમશાન્તિ અર્પે એવી પ્રભુ પ્રાર્થના!
પ્રકાશન જગતમાં તથા સાહિત્ય જગતમાં જનકભાઈ અમર છે.

પ્રભુ જનકભાઈ નાયકના આત્માને શાંતિ આપે, એમના પિતા પૂજ્ય નાનુભાઈને, કુટુંબીઓને, સગાં સંબંધીઓને, મિત્રોને તથા જનકભાઈના અસંખ્ય વાચકો અને ચાહકોને આ દુ:ખ સહન કરવાની પ્રભુ શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું.

ઓગસ્ટ ૧૩, ૧૯૫૪ના દિવસે મુંબઈમાં જન્મેલા જનકભાઈ સાહિત્ય સંકુલના સૂત્રધાર હતા તથા લોકપ્રિય સર્જક હતા.
–ગિરીશ પરીખ
મોડેસ્ટો કેલિફોર્નિયા

LOGO THAT KEEPS SMILING … !

ફેબ્રુવારી 17, 2017
Visit the Blog www.everlastingsmilewisdom.wordpress.com and you will see the logo that keeps smiling … !
And the noble slogan of Vihasi’s exciting Blog:
“Be the reason for million smiles but never be a reason for a single grudge.”
Who is Vihasi Shah? Let us read her own words:

“A girl with vision and mission.Constant learner and human with utmost humanity who wants to spread smile on every one’s face and wants to see world as one and combined lovable artistic place to live.”

શ્રેષ્ઠ ઔષધ ગણાય છે હાસ્ય!
http://www.GirishParikh.wordpress.com બ્લોગ પર ” ‘હસુગિ’ની હાસ્યરચનાઓ” કેટેગોરીના બધા પોસ્ટ વાંચશો. (‘હસુગિ’ ગિરીશ પરીખનું ઉપનામ (યાને તખલ્લુસ) છે.)

Keep reading this Blog … And keep smiling !

ફેબ્રુવારી 15, 2017
Keep reading Vihasi Shah’s Blog … And keep smiling!
I received the mail of Vihasi Shah informing me that she had signed up to receive all new posts on the Blog www.GirishParikh.wordpress.com .
And I visited Vihasi’s Blog “Everlasting Smile”.
I was pleasantly surprised to read her poem “I love you the way…”
And I commented: “Wonderful poem!  I’m reminded of Rabindranath Tagore!”
Vihasi’s other posts and my comments:
HOBBY : WRITING/SOUL-SHAKING.
–Vihasi Shah
Indeed, True writing when every word comes from the heart or has touched the heart is soul-shaking! You are wise to call it a hobby but it CAN become a noble profession also.
And then:
WRITING : DOLLAR-TREEE-SKAKING!
–Girish Parikh
I need an EDITOR!
For now let me correct my mistake:
WRITING : DOLLAR-TREE-SHAKING!
–Girish Parikh
Response of Vihasi: I hope you will find good editor soon
This is also True:
WRITING : SOUL/SEARCHING.
–Girish Parikh
Commented on Wednesday, February 15, 2017:
Vihasi:
About some of your posts I would be writing on my Blog www.GirishParikh.wordpress.com .
From your few posts in English that I have read I see great potential in you!
Please keep writing.
What does your name mean?
–Girish Parikh
The Blog of Vihasi Shah:

શ્રેષ્ઠ પુસ્તકનો મહિમા ! (મુક્તક)

ફેબ્રુવારી 13, 2017
શ્રેષ્ઠ પુસ્તકનો મહિમા મોટો
જડે ન એનો જગમાં જોટો
ઝટપટ ખરીદી લો એ પુસ્તક!
વાંચો વંચાવો એ પુસ્તક.
નોંધઃ એ શ્રેષ્ઠ પુસ્તકની બે કોપી ખરીદશો. એક કોપી તમારા માટે અને બીજી કોપી કોઈને વાંચવા આપવા માટે. બે કોપી શાથી ખરીદવાનું હું કહું છું? વાંચવા લઈ જનાર પુસ્તક ભાગ્યે જ પરત કરતા હોય છે! મારો અનુભવઃ રજનીકુમાર પંડ્યાની લોકપ્રિય નવલથા ‘કુંતી’ બે ભાગમાં (એટલે બે પુસ્તકોમાં) છે. એક પત્રકારે પુસ્તકો વાંચવા માગ્યાં. મેં પહેલો ભાગ આપ્યો અને ખાત્રી આપી કે પહેલો ભાગ વાંચીને પાછો  આપશો એટલે બીજો ભાગ આપીશ. મને લાગતું હતું કે મેં ડહાપણનું કામ કર્યું છે!
માનશો? કેટલાય ફોન કોલ કર્યા પછી વરસ પછી પુસ્તક પાછું આવ્યું!
ઉમેરું છે કે પુસ્તક સમયસર પાછું આપનારા હોય છે પણ એ અપવાદરૂપ ગણાય! જો કે લાયબ્રેરીમાંથી લાવેલાં પુસ્તકો મોટા ભાગના વાચકો સમયસર પરત કરે છે.

THE LITTLE BOOK THAT CAN BE THE CATALYST FOR BRINGING TRUTH IN POLITICS!

જાન્યુઆરી 22, 2017

The title and the subtitle of the 72-page book, The Visionary and His Monumental Work The World of My Dream: How to Clean the Dirty World of Politics For the Happiness and Peace of All tells the tale!

The author/editor Girish Parikh believes that the title, and especially the subtitle of the book will be intriguing.

The book introduces the visionary Nanubhai Naik and his 800-page Masterwork The World of My Dream.

The book The World of my Dream is the result of decades of dedicated thinking, researching, and writing of Nanubhai.

Nanubhai has spent a fortune for publishing the original Gujarati edition of the book, ‘Mara Sapananu Vishva;’ and getting it translated in English, Hindi, and Marathi; and publishing editions in those languages.

Indeed, Nanubhai has intense passion to realize the vision of Gandhiji and the insights of Jay Prakash Narayan. In fact, Nanubhai has extended the vision of Gandhiji.

Girish Parikh, the author/editor of the book The Visionary and His Monumental Work The World of My Dream: How to Clean the Dirty World of Politics For the Happiness and Peace of All is a staunch devotee of Swami Vivekananda, spiritual elder brother of all, and he is devoted to Gandhiji.

Girish has humbly dedicated the book at the Lotus Feet of Swami Vivekananda, the Spiritual Elder Brother of ALL. Swami Vivekananda said that All politics is trash, the only truth is God. In the Dedication Girish has sought his blessings so that politics become truthful.

Indeed, Gandhiji called truth his God.

Here are some further thoughts, etc. about the book The Visionary and His Monumental Work The World of My Dream: How to Clean the Dirty World of Politics For the Happiness and Peace of All.

The full name of the book is of 25 words. Of course at the heart of the name are the words ‘Visionary’ and ‘The World of My Dream.’

I would use the first word of the name ‘Visionary’ to identify the book.

Yes, I had a vision of the book. I am glad that my Vision is now realized as a printed book, and I expect that it will be an e-book also.

And the printed book is officially released on Thursday, January 19, 2017, the birthday of Swami Vivekananda according to the Bengali calendar.

I have put my heart and soul in the book. Let me reveal that every word that I have written in the book have touched my heart. Indeed, even the words of Pujya Nanubhai and of other writers in the book have also touched my heart.

I humbly believe that the book is an excellent Introduction to Pujya Nanubhai and his monumental work The World of My Dream.

Yes, the little book CAN!

Contents of the book The Visionary and His Monumental Work The World of My Dream: How to Clean the Dirty World of Politics For the Happiness and Peace of All:

The Passion of the ‘The World of My Dream

–About Nanubhai Naik

–Interview with Nanubhai Naik

–‘I Turned 90 on May 10, 2016’ by Nanubhai Naik

–Media Release: ‘The World of My Dream’

–Some Other Books by Nanubhai Naik on and Related to “The World of My Dreaam’

–Letter and Message Sent to Obama

–‘The World of My Dream’ by Nanubhai Naik

–A Vision of the World Worth Living…

–And now Nanubapa’s Address

The book includes several photographs in full color.

About Girish Parikh

Girish Parikh is award winning author and journalist based in Modesto, California. Bay Area Gujarati Samaj of California honored him for his works in journalism. Tamtamta Tarla (Twinkling Stars), his book of children’s poems in Gujarati, won Government prize in India. His latest book in Gjujarati is Balgitoma Varta (Stories in Children’s Poems) published by Sahitya Sangam, Surat, India.

He has published more than 14 books in both Gujarati and English. His books in English include several books on computer software.

His book The Day of Gloom and Glory! is about Swami Vivekananda. Girish reveals that this book was inspired by Lincoln.

Girish says, “THE FILM OF MY DREAM is VIVEKANANDA of the scale of Richard Attenborough’s film GANDHI”.  In fact, he was inspired by the film GANDHI

Girish has written 200-page screenplay in English for the world class, epic, dramatic, period feature film VIVEKANANDA. He has been looking for a filmmaker to create the film in both English and Hindi.

Please contact Girish Parikh at gparikh05@gmail.com with ‘Visionary’ in the subject line to know about how to purchase the book.

 

આદર્શ સમાજસેવક, ધરતી સંસ્થાના વિકાસક, વિપશ્યના-સાધક, કુટંબવત્સલ હર્ષદભાઈને શ્રદ્ધાંજલિ

ડિસેમ્બર 27, 2016
આ લખી રહ્યો છું ત્યારે મારા ટેબલ પર હર્ષદભાઈએ લખેલું ‘ક્રાન્તિ” પુસ્તક છે. અમદાવાદમાં નવેમ્બર ૮, ૧૯૯૮ના રોજ હસ્તાક્ષર (ઓટોગ્રાફ) કરીને એમણે મને સપ્રેમ ભેટ આપેલું. એ ઉપરાંત વિપશ્યના વિશેનાં પુસ્તકો પણ ભેટ આપેલાં.
 
‘ધરતી’નો નવેમ્બર ૨૦૧૬નો અંક મને મ્ળ્યો નથી પણ ડિસેમ્બરનો અંક મળતાં હર્ષદભાઈના દુઃખદ અવસાન વિશે જાણ્યું.
 
મારા પૂજ્ય મોટા ભાઈ સ્વ. મણિભાઈ પૂજ્ય હર્ષદભાઈના પડોશી હતા. મણિભાઈ તથા મારા બીજા પૂજ્ય મોટા ભાઈ સ્વ. નટવરભાઈ વિપશ્યના-સાધકો હતા તથા પૂજ્ય હર્ષદભાઈ સાથે એમનો આત્મિય સંબંધ હતો.
 
હર્ષદભાઈએ મારી સ્વ. રતિલાલ સાં નાયક સાથેની મુલાકાત ગોઠવી આપેલી જે સદાય યાદ  રહેશે.

મારા સ્વ. પૂજ્ય પિતાજી હરિભાઈ જ. પરીખ હર્ષદભાઈના પિતાજી સ્વ. પોપટલાલ ગુલાબદાસ પટેલની સમાજસેવા વિશે મને વાતો કરતા. એમના સંસ્કાર હર્ષદભાઈમાં સાકાર થયા હતા.
 
ધરતી વિકાસ મંડળને એક નમ્ર વિનંતી કરું છુંઃ હર્ષદભાઈનું જીવનચરિત્ર તૈયાર કરાવીને પ્રગટ કરો. એ ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક થશે.
 
પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું કે હર્ષદભાઈના આત્માને શાંતિ આપો તથા એમનાં આદર્શ જીવનસાથી હંસાબહેન, કુટુંબીજનો, મિત્રોને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપો.
 
 

યાદગાર દિન !! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

જૂન 14, 2016

આઠ
નવેમ્બર
સોળ
યાદગાર !!

બન્ને બાતલ !! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

જૂન 14, 2016

ટ્રમ્પ
હીલેરી
બન્ને
બાતલ !!

BOTH BOGUS !! (Four-Worded Verse)
Trump
Hillary
Both
Bogus !!

મારા સપનાની ફિલ્મ (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

જૂન 6, 2016

મારા
સપનાની
ફિલ્મઃ
“વિવેકાનંદ”.

નાનકડી પ્યાલીમાં સાગર !

જૂન 6, 2016
તીર્થેશે “લયસ્તરો” પર અનિલ ચાવડાની “અધીરો છે ઈશ્વર” ગઝલ પોસ્ટ કરી છે.

અનિલ ચાવડા પણ મારા પ્રિય ગઝલકાર છે. એમની ગઝલનો પ્રથમ શેર ખૂબ જ ગમ્યોઃ

અધીરો છે તને ઈશ્વર બધુંયે આપવા માટે,
તું ચમચી લઈને ઊભો છે દરિયા માગવા માટે ?

રીચર્ડ એટનબરોની “ગાંધી” ફિલ્મે મને એ સ્ટેન્ડર્ડની “વિવેકાનંદ” ફિલ્મની પટકથા લખવાની પ્રેરણા આપી — અને મા શારદા તથા મિત્ર સ્વ, કનુ ગજ્જરની પ્રેરણાથી ૨૦૦ પાનાની અંગ્રેજીમાં પટકથા લખી પણ ખરી. હવે સ્ટીવન સ્પીલબર્ગ જેવા ફિલ્મસર્જકની રાહ જોઈ રહ્યો છું.

પટકથા લખવાનું કાર્ય નાનકડી પ્યાલીમાં સાગર સમાવવા જેવું લાગતું હતું પણ ઈશ્વરની અસીમ કૃપાથી એ શક્ય બન્યું. અને ઈશ્વરની અસીમ કૃપાથી World class, epic, dramatic, period feature film VIVEKANANDA અંગ્રેજી તથા હિંદીમાં જરૂર બનશે.

અનિલ ચાવડાની “અધીરો છે ઈશ્વર” ગઝલની લીંકઃ
http://layastaro.com/?p=13806