ઘૂંઘટકા પટ ખોલ રે (૨૧)

દૂર દૂરથી પેલો ભિક્ષુ ફરી એનું એ જ ભજનગાતો ગાતો જતો હતો.અસ્મિતાએ આરતીનો ઘૂંઘટ આસ્તેથી ખોલ્યો ત્યારે એની આંખોમાં શરમને બદલે નાનકડાં બે બિંદુઓ ચમકતાં હતાં.
“બહેન, મારી વાત ન ગમે તો માફ કરજે. મને લાગે છે કે આના કરતાં તો બાપુજીએ મને ન ભણાવી હોત તો સારું! કેમ જાણે કેમ… બાપુજીનો બોલ ઉથાપવોય નથી ગમતો, સ્વીકરવોય નથી ગમતો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: