ઘૂંઘટકા પટ ખોલ રે (૧૯)

“અસ્મિતા, આમાંથી મારી છબી ક્યાં ગઈ? નક્કી આ તારાં જ તોફાન લાગે છે!”
“શું આરતીબહેન, તમેય… પિયાને મેળવવા તો તમે જ અધીરાં છોઅ અને મારા માથે પાડો છો? “
આરતી આમાં કશું ન સમજી. શરમની જગાએ ગુસ્સાની આછી રેખાઓ આવી. “અસ્મિતા, તને કેટલી વાર કહું? મને પજવ નહીં. સાચો જવાબ આપને. ક્યાં ગઈ મારી છબી?”
“આરતીબહેન, બાપુજીએ એ છબી તો મોકલાવી દીધી.”
“ક્યાં?”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: