ઘૂંઘટકા પટ ખોલ રે (૧૬)

“તારો વહેમ છે એ તો, એ તો વૃદ્ધત્વની રેખાઓ.”

“પણ એ રેખાએ રેખાએ દુનિયાદારીના અનુભવ ભર્યા છે. અસ્મિતા, મને એનું ભજન ખૂબ ગમે છે.” અને પાછી અસ્મિતા માતાપિતાની વાતો સાંભળવા ચાલી ગઈ.
આમ ઘણીવાર બનતું.ંચંપાનું ઝાડ આ બહેનોની વાતોનું એક સાક્ષી હતું.
એ સાંજે છોડવાને આરતી પાણી પાતી હતી ત્યારે અસ્મિતાએ એને કહ્યું, “પણ તારું સગપણ બાપુજીએ નક્કી કરી નાખ્યું છે, તને પૂછ્યા વિના જ! તું તે કેવી કહેવાય? હું હોઉં તો…
(વધુ હવે પછી…)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: