પરીખ પુરસ્કાર પદ્વતિ 

“મહાગ્રંથના સર્જકોને યોગ્ય પુરસ્કાર કઈ રીતે આપશો?” આ મેં જૂન ૧૯ના રોજ આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) પોસ્ટ  કરેલું તથા “સ્ંવર્ધન માતૃભાષાનું” બ્લોગ પર કોમેન્ટ તરીકે મોકલેલું — હજુ સુધી એ પોસ્ટ થયું નથી! ખેર!
લેખકોને એમનાં લખાણની ક્વોન્ટીટી તથા ક્વોલીટી — બન્નેને લક્ષમાં લઈ કઈ રીતે યોગ્ય પુરસ્કાર આપી શકાય એ વિશે મેં અગાઉ જણાવેલા પોસ્ટ/કોમેન્ટમાં રજૂ કરેલું.
પુરસ્કાર આપવાની આ પદ્ધતિને “પરીખ પુરસ્કાર પદ્ધતિ” (Parikh Pay Procedure — PPP) કહી
શકાય.
સરસ્વતીમાતાની કૃપાથી “સંવર્ધન માતૃભાષાનું”ના સર્જકોએ સર્જન કર્યું છે. હવે પ્રાર્થના કરું છું કે લક્ષ્મીમાતાની કૃપા પણ એમના પર થાય.
અલબત્ત, “પરીખ પુરસ્કાર પદ્ધતિ” મુજબ સર્જકોને પુરસ્કાર આપી આ પદ્ધતિ વાપરવામાં “સંવર્ધન માતૃભાષાનું”ના પ્રકાશક તથા આયોજકો પાયોનિયર થઈ શકે.
પુરસ્કાર આપવા અંગે આર્થિક બાજુ વિશે હવે પછી લખીશ.
“સંવર્ધન માતૃભાષાનું”ની લીંકઃ
https://samvardhanmatrubhashanu.wordpress.com/2016/06/16/%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%B5%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A7%E0%AA%A8-%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%83%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AA%BE-%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%B7%E0%AB%87/
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: