શેરોનો આનંદ (મુક્તક)

રદીફ કાફિયાની ચર્ચા જવા દો!
શેરોનો આનંદ મને માણવા દો
એ આનંદને વિશ્વમાં વહેંચવા દો
આદિલના આત્માને સદા હરખાવા દો.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: