મહાગ્રંથના સર્જકોને યોગ્ય પુરસ્કાર કઈ રીતે આપશો?

બેન્ક બેલેન્સનું સંવર્ધન કરવા પુરસ્કાર તો જોઈશે જ ને!
સામાન્ય રીતે ગદ્યલેખકોને શ્બ્દ દીઠ પુરસ્કાર આપવાનો રિવાજ છે.
મહાગ્રંથના સર્જકોને પૃષ્ઠ દીઠ પુરસ્કાર આપી શકાય.
પણ આ તો લખાણની ક્વોન્ટીટી મુજબ પુરસ્કાર થયો. લખાણની ક્વોલીટીનું શું? લખાણની ક્વોન્ટીટી તથા ક્વોલીટી બન્નેને આધારે પુરસ્કાર આપવાની આ રીત બતાવું છું. સાહિત્યજગતમાં આ રીત કદાચ પ્રથમ વાર રજૂ થઈ છે. આ રીતને આપ “પરીખ પુરસ્કાર” પણ કહી શકો છો!
સર્જકોને પુરસ્કાર નીચેની રીતે આપીને મહાગ્રંથના પ્રકાશક તથા સંપાદકોને આ દિશામાં પાયોનિયર થવા વિનંતી કરું છું.
ધારો કે મહાગ્રંથમાં ૧૦૦ પાનાનું એક પુસ્તક છે. પાના દીઠ ૧ ડોલર આપવાના હોય તો એના સર્જકને ૧૦૦ ડોલર મળે.
હવે વાત ક્વોલીટીની. ક્વોલીટી માટે ૧થી ૧૦નો રેન્ક નક્કી કરવો જોઈએ. ૧૦ એટલે ઉત્કૃષ્ટ અને ૧ એટલે નિકૃષ્ટ. આ રેન્ક કેવી રીતે નક્કી થાય?
વાચકો તથા નિષ્પક્ષ વિવેચકો રેન્ક નક્કી કરે.
રેન્ક નક્કી થયા પછી એ મુજબ પુસસ્કાર વધારાય.
જો મહાગ્રંથના પ્રકાશક તથા સંપાદકોને રસ હોય તો આ લખનાર સર્જકોને આ નવી રીત મુજબ યોગ્ય  પુરસ્કાર આપવામાં મદદ કરવા તૈયાર છે, પણ એને જૂન ૩૦ ૨૦૧૭ સુધીમાં લખો. e-mail: gparikh05@gmail.com .
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: