માયાપટઃ (૪૨)

નોંધઃ શારદામાની કૃપાથી પ્રકાશન માટે ‘સોનલ અને બીજી વાર્તાઓ’ નામનું પુસ્તક તૈયાર કરી રહ્યો છું. એમાં ‘માયાપટ’ વાર્તા લઈશ. આપના પ્રતિભાવો જાણવા આતુર છું.
‘માયાપટ’ વાર્તાના પહેલા હપ્તાની લીંકઃ
https://girishparikh.wordpress.com/2012/09/22/%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%af%e0%aa%be%e0%aa%aa%e0%aa%9f-%e0%aa%b5%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%a4%e0%aa%be-%e0%ab%a7/માયાપટઃ (૪૨)
કૃષ્ણ ભાવવિભોર થઈ નીચા નમ્યા અને નારદનાં આંસુ પ્રેમપૂર્વક લૂછ્યાં. એ વખતે નારદે એમની આંખોની કીકીઓમાંઅદભુત દૃષ્ય જોયું. એમાં એમણે મોહિની જોઈ અને બાળકો પણ. અને મોહિની નારદ તરફ જોઈને મરકતી હતી!
નારદે કૃષ્ણના બન્ને પગ પકડી લીધા.
(‘માયાપટ’ વાર્તા સંપૂર્ણ.)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: