માયાપટઃ (૪૧)

નોંધઃ શારદામાની કૃપાથી પ્રકાશન માટે ‘સોનલ અને બીજી વાર્તાઓ’ નામનું પુસ્તક તૈયાર કરી રહ્યો છું. એમાં ‘માયાપટ’ વાર્તા લઈશ. આપના પ્રતિભાવો જાણવા આતુર છું.
‘માયાપટ’ વાર્તાના પહેલા હપ્તાની લીંકઃ
https://girishparikh.wordpress.com/2012/09/22/%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%af%e0%aa%be%e0%aa%aa%e0%aa%9f-%e0%aa%b5%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%a4%e0%aa%be-%e0%ab%a7/
માયાપટઃ (૪૧)
નારદે પાણી ભરવા પાત્રને નદીમાં નમાવ્યું ત્યારે નદીનાં શાંત જળમાં કૃષ્ણનું પ્રતિબિંબ દેખાયું. અમના હોઠો પર સ્મિત હતું. નદીનાં પાણી હાલ્યાં. જાણે નારદની મશ્કરી કરતાં હતાં!
પાણીથી છલોછલ ભરેલા એ પાત્ર સાથે એ પાછા આવ્યા ત્યારે એ પાત્રના જળમાં પણ નારદને કૃષ્ણ જ દેખાયા. એમના હોઠ મરકી મરકી રહ્યા હતા! નારદે ઊંચું જોયું, કૃષ્ણને પાત્ર આપ્યું, અને એ કૃષ્ણના ચરણકમળમાં નમી પડ્યા. એમના પગને અશ્રુધારાથી ભીમ્જવ્યા પછી ઘણા સમયે નારદે ઊંચું જોયું ત્યારે કૃષ્ણના મુખ પર અદભુત સ્મિત હતું. કે પછી આંસુથી ખરડયેલી આંખોથી એમ દેખાયું!
(વધુ હવે પછી …)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: