માયાપટઃ (૪૦)

નોંધઃ શારદામાની કૃપાથી પ્રકાશન માટે ‘સોનલ અને બીજી વાર્તાઓ’ નામનું પુસ્તક તૈયાર કરી રહ્યો છું. એમાં ‘માયાપટ’ વાર્તા લઈશ. આપના પ્રતિભાવો જાણવા આતુર છું.

‘માયાપટ’ વાર્તાના પહેલા હપ્તાની લીંકઃ
https://girishparikh.wordpress.com/2012/09/22/%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%af%e0%aa%be%e0%aa%aa%e0%aa%9f-%e0%aa%b5%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%a4%e0%aa%be-%e0%ab%a7/
માયાપટઃ (૪૦)

“પ્રભુ,” કૃષ્ણને જોઈને નારદ શરમથી નીચું જોઈ ગયા. “પાણી વિશે તો સાવ ભૂલી જ ગયો!”

નારદ ઊભા થવા માંડ્યા ત્યાંતો એમના પગમાં કશુંક અથડાયું. એમણે નીચે જોયું. નદીની રેતમાં ને સૂર્યનાં આછાં કિરણોમાં કૃષ્ણે પાણી લાવવા આપેલું સુવર્ણપાત્ર ચમકી રહ્યું હતું. એમણે એ પાત્ર એકદમ ઝડપી લીધું અને એને હૃદયસરસું ચાંપીને પાણી લેવા નદી તરફ દોડ્યા.

(વધુ હવે પછી …)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: