માયાપટઃ (૩૭)

નોંધઃ શારદામાની ક્રુપાથી પ્રકાશન માટે ‘સોનલ અને બીજી વાર્તાઓ’ નામનું પુસ્તક તૈયાર કરી રહ્યો છું. એમાં ‘માયાપટ’ વાર્તા લઈશ. આપના પ્રતિભાવો જાણવા આતુર છું.
‘માયાપટ’ વાર્તાના પહેલા હપ્તાની લીંકઃ   
માયાપટઃ (૩૭)
નદીનું જોરદાર મોજું આવ્યું અને મોહિની એમાં ખેંચાઈ ગઈ! પત્નીને બચાવવા નારદ બેબાકળા થઈ જોરથી દોડ્યા. પણ પત્નીની નજીક એ પહોંચી શકે એ પહેલાં જ ઊછળતાં પાણી એને ભરખી લીધી! નારદ હવે કલ્પાંત કરવા લાગ્યા અને હવે તો એ પોતે પણ નદીના વમળમાં અટવાઈ ગયા હતા. એમણે એમાંથી બહાર નીકળવા મરણિયો પ્રયત્ન કર્યો પણ એ અમાં નિષ્ફળ ગયા.
પણ ત્યાંજ એક ચમત્કાર થયો!
(એ શો ચમત્કાર હતો? હવે પછીના હપ્તા વાંચો …)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: