માયાપટ (૩૬)

“પણ તમે બાળકોને પ્રાર્થના કરવાનું ક્યાં શીખવ્યું છે! બધો સમય તમે મારામાં મશગૂલ રહેતા હતા. તમારી નોકરીમાં રચ્યાપચ્યા રહેતા હતા. અને બાળકો સાથે રમવામાં જ મસ્ત રહેતા હતા.” મોહિનીએ ફરીથી ટોણો માર્યો!

(આ વાર્તાના પહેલાંના હપ્તા ‘પ્રકીર્ણ’ કેટેગોરીમાં વાંચો … પછીથી શું થયું એ જાણવા વાંચતા રહો …)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: