‘ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ’ કેટેગોરીમાં હાલ નવા પોસ્ટ કરીશ નહીં

રવિવાર  માર્ચ ૧૨, ૨૦૧૭  ચૈતન્ય પૂર્ણિમા

‘ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ’ કેટેગોરીમાં હાલ નવા પોસ્ટ કરીશ નહીં એની નોંધ લેશો. ૨૦૧૮ના પ્રથમ ક્વોર્ટરમાં ૨૦૧૭ના ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગનું કુલ પરિણામ જણાવવા પ્રયત્ન કરીશ.

અમેરિકાના  સ્ટોકમાર્કેટના સ્ટોક અને/અથવા ઓપ્શન વિશે આપ મને પ્રશ્નો gparikh05@gmail.com સરનામે ગુજરાતી કે અંગ્રેજીમાં લખીને પૂછી શકો છો. (સબ્જેક્ટ લાઈનમાં Investing Trading Question લખશો.) હું જવાબ આપવા પ્રયત્ન કરીશ.

–ગિરીશ પરીખ
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: