સંવર્ધન બેંકબેલેન્સનુંઃ લખીને કરો આવક!

www.GirishParikh.wordpress.comના સર્વ વાચકોને નૂતન વર્ષ મુબારક.

અમેરિકામાં લખીને આવક કરવાનું અશક્ય નહીં તો મુશ્કેલ તો લાગે જ છે!

માનો કે ન માનોઃ અમેરિકામાં લખીને આવક કરવાનો એક વિશિષ્ટ રસ્તો છે. એ વિશે
મારું કોલમ  અમેરિકન આવૃત્તિવાળું કોઈ સામયિક પુરસ્કાર આપીને પ્રગટ કરવા તૈયાર થશે તો હું જરૂર લખવા પ્રયત્ન કરીશ.

કોલમનું નામઃ “સંવર્ધન બેંકબેલેન્સનુંઃ લખીને કરો આવક!”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: