“દોઢ લીટીની અમર કવિતા” વિશે અમર શબ્દો ! 

વિવેક મનહર ટેલરે “ગુજરાત ગાર્ડિયન” દૈનિક પેપરના દર મંગળવારના સપ્લીમેન્ટમાં “વિશ્વ કવિતા” નામનું કોલમ શરૂ કર્યું છે. પ્રથમ કોલમ નવેમ્બર ૧૫, ૨૦૧૬ના સપ્લીમેન્ટમાં પ્રગટ થયું હતું.
નવેમ્બર ૨૯નું કોલમ હતું એઝરા પાઉન્ડની  અમર કવિતા “In a Station of the Metro” વિશે. “મેટ્રો સ્ટેશન પર” નામના એ કોલમમાં છે વિવેકના અમર શબ્દો!
વિવેકનાં “વિશ્વ કવિતા” વિશેનાં કોલમોના જો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ થાય અને JOY OF THE WORLD’S GREAT POETRY કે એવા નામથી પ્રગટ થાય તો વિશ્વ સાહિત્યમાં એ જરૂર સ્થાન લઈ શકે!
વિવેકે ફ્રી વર્સ માટે “મુક્તકાવ્ય” શબ્દ વાપર્યો છે એ ગમ્યું. આ લખનારને ભદ્રંભદ્રીય શબ્દ “અછાંદસ” જરાય પસંદ નથી. અંગ્રેજીમાં કેવો સરળ શબ્દ છે “ફ્રીવર્સ”. આ લખનાર “અછાંદસ” શબ્દના બદલે “મુક્તકાવ્ય” શબ્દ વાપરવાનો આગ્રહ રાખે છે — “મુક્તકવ્ય” નામનું કાવ્ય પણ આ લખનારે લખ્યું છે.
વિવેકના કોલમની લીંકઃ
http://www.gujaratguardian.in/E-Paper/11-29-2016Suppliment/pdf/11-29-2016gujaratguardiansuppliment.pdf
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: