‘ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ’ને આજે વરસ થયું

http://www.GirishParikh.wordpress.બ્લોગના સહુ વાચકોને દીપાવલીના અભિનંદન તથા નૂતન વર્ષ મુબારક.

આ બ્લોગ પર આજે ‘ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ’ કેટેગોરીને એક વરસ થયું. એક વરસમાં કરેલા બાકીના બધા જ ટ્રેડ, વગેરે, જેમનાં પરિણામ આવી ગયાં છે એમના વિશે લખવા અનુકૂળતાએ પ્રયત્ન કરીશ.

નૂતન વર્ષ (સોમવાર, ઓક્ટોબર ૩૧, ૨૦૧૬)થી કરેલાં નવાં ઈન્વેસ્ટમેન્ટો તથા ટ્રેડો વિશે આ કેટેગોરીમાં પોસ્ટ કરીશ નહીં.

ભવિષ્યમાં સ્ટોક ઓપ્શન ટ્રેડીંગ તથા સ્ટોક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ વિશે લવાજમવાળી સર્વીસના શ્રી ગણેશ કરવાની ઈચ્છા છે.

–ગિરીશ પરીખ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: