+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ નવે ૨૭, ૧૫ USG Options

નવેમ્બર ૨૭, ૨૦૧૫ના રોજ USGનાં ડીસેમ્બર ૧૮, ૧૫ (એક્સપીરેશન ડેઈટ)નાં ૨૪ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં .૬૪ના ભાવે પુટ ઓપ્શન વેચ્યાં.
ડીસેમ્બર ૧૫, ૨૦૧૫ના રોજ .૫૫ના ભાવે ઓપ્શન કવર કર્યાં. ૧૮ દિવસમાં ઓપ્શન દીઠ નફો .૦૯ એટલે .૩૮% એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૭.૬%.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: