ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ અગત્યની નોંધઃ ૩ (નવેમ્બર ૧૯, ૨૦૧૫ની પોસ્ટ)

નવેમ્બર ૧૯, ૨૦૧૫ના પોસ્ટમાં આ ઉમેરશો.
બરાબ્બર આવો જ ટ્રેડ એક બીજા એકાઉન્ટમાં પણ કર્યો હતો, અને એનો નફો પણ એટલો જ થયો હતો.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: