+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ NUGT જૂન ૧૬, ૨૦૧૬ – જૂન ૨૪, ૨૦૧૬ (એક્સઓ)

જૂન ૧૬, ૨૦૧૬ના રોજ NUGTના શેર ૧૦૫ના ભાવે ખરીદ્યા હતા.
જૂન ૨૪, ૨૦૧૬ના રોજ ૧૨૪.૮૮ના ભાવે વેચ્યા. શેર દીઠ નફોઃ ૧૯.૮૮. ૮ દિવસોમાં ૧૯%. એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૮૬૬%.
નોંધઃ મેં શેર ૧૨૦ના ભાવે વેચવાનો ગુડ ટીલ કેન્સલ્ડ ઑર્ડર આપ્પ્યો હતો. પણ બ્રીટનના યુરોપિયન યુનિયનમાંથી નીકળવાના સમાચારને લીધે આજે સવારે ગોલ્ડના ભાવ સારા એવા ઊંચા ગયા, અને
3X bullish NUGT સ્ટોક પણ સારો એવો ઊંચે ગયો. સ્ટોક માર્કેટમાં નસીબ પણ કામ કરે છે!
અલબત્ત, ડીસીપ્લીન પણ જોઈએ જ.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: