+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ NUGT જૂન ૧૦, ૨૦૧૬ – જૂન ૧૬, ૨૦૧૬ (એક્સઓ)

જૂન ૧૦, ૨૦૧૬ના રોજ NUGTના શેર ૧૧૧.૨૦ના ભાવે ખરીદ્યા હતા.
જૂન ૧૬, ૨૦૧૬ના રોજ ૧૧૯.૭૯ના ભાવે વેચ્યા. શેર દીઠ નફોઃ ૮.૫૯. ૬ દિવસોમાં ૭.૭૨%. એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૪૭૧%.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: