*કચરામાંથી સોનું !? (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

રાજકારણના
કચરામાંથી
સોનું
મળશે !?

નોંધઃ સ્વામી વિવેકાનંદે કહેલુંઃ All politics is trash, the only truth is God! (બધું રાજકારણ કચરો છે, માત્ર ભગવાન જ સત્ય છે!)
પણ રાજકારણના ક્ચરામાથી સોનું મળી શકે? અને મળે તો કેવી રીતે?
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: