*”માનવઉત્થાનના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ગાંધીજી મારા રાહબર” 

આ  ૪૮પૃષ્ઠની અદભુત પુસ્તિકાનાં પ્રકરણોઃ
મહેરબાની કરીને ચોક્કસ વિચારપૂર્વકનું આયોજન ગોઠવીને ક્રાંતિ કરો જેથી હેતુ સરે!
(ભારત) દેશના દશ લાખ લોકોના હાથમાં ૯૯.૯ ટકા સંપત્તિ
ગાંધીજીનાં વિચારરત્નો
એક દેશ બે ચહેરા (કાવ્ય)
બહુ થયું (કાવ્ય)
માનવઉત્થાનના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ગાંધીજી મારા રાહબર
    લોકશાહી રાજ્યવ્યવસ્થા વિશે શાંતિથી વિચારવાની જરૂર છે
    ચિંતકો, કવિઓ શું કહે છે?
    આજની આપણી અને જગતની પરિસ્થિતિ શી છે?
    માનવઉત્થાન કેવી રીતે શક્ય બને?
    શા માટે વિશ્વમાનવધર્મ જ બચાવી શકે?
    સંપૂર્ણ માનવવાદ ક્યારે શક્ય બને?
    હાલની રાજવ્યવસ્થા જ લોકશાહી છે?
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: