+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ PFE ફેબ્રુઆરી ૧૭, ૨૦૧૬ – એપ્રિલ ૧૮, ૨૦૧૬ (જીઆઈઆરએ)

ફેબ્રુઆરી ૧૭, ૨૦૧૬ના રોજ PFEનાં માર્ચ ૧૮, ૨૦૧૬ (એક્સપીરેશન ડેઈટ)નાં ૩૦ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં પુટ ઓપ્શનો .૮૫ના ભાવે લખ્યાં (એટલે વેચ્યાં.)
માર્ચ ૨૧, ૨૦૧૬ના રોજ ૩૦ના ભાવે પુટ ઓપ્શનો એસાઈન થવાથી શેરો ખરીદ્યા.
માર્ચ ૨૯, ૨૦૧૬ના રોજ એપ્રિલ ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સીપીરેશન ડેઈટ)નાં ૩૦.૫૦ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નાં કવર્ડ કોલ ઓપ્શનો .૨૨ના ભાવે લખ્યાં (એટલે વેચ્યાં).
એપ્રિલ ૧૮, ૨૦૧૬ના રોજ ઓપ્શનો એસાઈન થવાથી ૩૦.૫૦ના ભાવે વેચાયા.
ફાઈનલ રીઝલ્ટઃ શેર દીઠ ઓરીજીનલ કોસ્ટ બેઝીઝઃ ૩૦ – .૮૫ (પુટ ઓપ્શન) = ૨૯.૧૫.
મળ્યાઃ ૩૦.૫૦ + .૨૨ (કોલ ઓપ્શન) = ૩૦.૭૨.
બે મહિનામાં શેર દીઠ નફોઃ ૧.૫૭.
૨૯.૧૫ કોસ્ટ બેઝીઝ પર ૫.૩૯%. એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૩૨%.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: