+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ DBA

DBA શેરો મે ૧૨, ૨૦૧૬ના રોજ ૨૧.૩૭ના ભાવે ખરીદ્યા હતા. જૂન ૧૩, ૨૦૧૬ના રોજ ૨૨.૭૨ના ભાવે વેચ્યા. શેર દીઠ એક મહિનામાં નફોઃ ૧.૩૫. ૬.૩૨%. અન્યુલાઈઝ્ડઃ ૭૫.૮%.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: