*નાનુભાઈ નાયકનાં પક્ષરહિત સમાજવ્યવસ્થાનાં પુસ્તકો

માનવ ઉત્થાનના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ગાંધીજી મારા રાહબર
બાપુ! ત્યારે તમે યાદ આવ્યા
ગાંધીજી આજે હયાત હોત તો કેવું સ્વતંત્ર ભારત લખતે તે – સ્વતંત્ર ભારત
યસ, વી કૅન! બટ, વ્હાય વી કેન નૉટ? એન્ડ હાઉ વી કૅન!
કરવેરા વગરનું બજેટ
ખરા સેલિબ્રિટી કોણ?
ગાંધીજી આજે હોત તો એમના સપનાનું વિશ્વ કેવું હોત – મારા સપનાનું વિશ્વ
સંક્ષિપ્ત મારા સપનાનું વિશ્વ
‘મારા સપનાનું વિશ્વ’ ઉપર લેખાકનું એકદમ ટૂંકું વક્તવ્ય
સત્યના પ્રયોગોમાં મહાત્મા ગાંધી
વૈશ્વિક લોકશાહીની અવદશા કોણે કરી?
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: