*પુસ્તિકાઃ “સ્વપ્નદ્રષ્ટાની રોમાંચક મુલાકાતઃ ‘મારા સપનાનું વિશ્વ’ના સર્જક શ્રી નાનુભાઈ નાયક” (Tentative Outline)

સંપાદક-લેખક-પ્રકશકઃ ગિરીશ પરીખ
(છપાયેલાં ૩૬ પાનાની પુસ્તિકાની Tentative Outline)
પ્રાસ્તાવિક
“સ્વપ્નદ્રષ્ટાની રોમાંચક મુલાકાતઃ ‘મારા સપનાનું વિશ્વ’ના સર્જક શ્રી નાનુભાઈ નાયક”
શ્રી નાનુભાઈ નાયક વિશે
પ્રશ્નો અને ઉત્તરો
આજે મારું નેવુમું વર્ષ બેઠુંઃ તા, મે ૧૦, ૨૦૧૬
(બન્ને અંગ્રેજી કાવ્યોના ગુજરાતી સાથે)
–શ્રી નાનુભાઈ નાયક

“મારા સપનાનું વિશ્વ” વિશે મીડિયા રીલીઝ
“મારા સપનાનું વિશ્વ” અને એને લગતાં શ્રી નાનુભાઈ નાયકનાં અન્ય પુસ્તકો
ગિરીશ પરીખ વિશે
ગિરીશ પરીખનાં કેટલાંક અન્ય પુસ્તકો
(પુસ્તિકામાં શ્રી નાનુભાઈ નાયકની તથા “મારા સપનાનું વિશ્વ” પુસ્તકની બહુરંગી તસ્વીરો મુકાશે.)
(આ પુસ્તિકા ગુજરાતીમાં તૈયાર થશે અને પછી એનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરવામાં આવશે.)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: