+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ NUGT મે ૧૮, ૨૦૧૬ – જૂન ૯, ૨૦૧૬ (એક્સઓ)

મે ૧૮, ૨૦૧૬ના રોજ NUGTના શેર ૧૦૭.૫૧ના ભાવે ખરીદ્યા હતા.
જૂન ૯, ૨૦૧૬ના રોજ ૧૧૨.૩૪ના ભાવે વેચ્યા. શેર દીઠ નફોઃ ૪.૮૩. ૨૨ દિવસોમાં ૪.૪૯%. એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૭૫%.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: