-ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ DUG માર્ચ ૨૪, ૨૦૧૬ – જૂન ૮, ૨૦૧૬ (ઈટી)

માર્ચ ૨૪, ૨૦૧૬ના રોજ DUGનાં એપ્રિલ ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સ્પીરેશન ડેઈટ)નાં ૬૦ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નાં પુટ ઓપ્શનો ૧.૮૦ના ભાવે વેચ્યાં
એપ્રિલ ૧૮, ૨૦૧૬ના રોજ ઉપરનાં પુટ ઓપ્શનો એસાઈન થયાં અને ૬૦ના ભાવે શેરો ખરીદ્યા.
એપ્રિલ ૨૨, ૨૦૧૬ના રોજ મે ૨૦, ૨૦૧૬ (ઓપ્શન એક્સ્પીરેશન ડેઈટ)નાં ૬૦ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નાં કવર્ડ કોલ ઓપ્શનો .૬૬ના ભાવે લખ્યાં જે  Expired worthless.
શેર દીઠ કોસ્ટ બેઝીઝઃ ૬૦ – ૧.૮૦ (પુટના) – .૬૬ (કોલના) = ૫૭.૫૪.
જૂન ૮, ૨૦૧૬ના રોજ શેર દીઠ ૪૭ના ભાવે વેચ્યા. શેર દીઠ ખોટઃ ૧૦.૫૪ ૧૮.૩૨%.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: