+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ NEM અપ્રિલ ૧, ૨૦૧૬ – એપ્રિલ ૧૬, ૨૦૧૬

નોંધઃ જૂન, ૫, ૨૦૧૬ના રોજ કરેલા પોસ્ટ “+ગિરીશ ઇન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ SAVE ડીસે. ૩૧, ૨૦૧૫; – ; એપ્રિલ ૧૫, ૨૦૧૬”માં સુધારો ઉમેર્યો છે જે વાંચશો.
એપ્રિલ ૧, ૨૦૧૬ના રોજ NEMના શેરો ૨૬.૪૫ના ભાવે ખરીદ્યા હતા. એ જ દિવસે એપ્રિલ ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સપીરેશન ડેઈટ)નું ૨૮ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નું કોલ ઓપ્શન .૩૧ના ભાવે લખ્યું (એટલે વેચ્યું.)
કોલ ઓપ્શન એપ્રિલ ૧૬,૨૦૧૬ના રોજ એસાઈન થયાં અને શેરો ૨૮ના ભાવે વેચાઈ ગયા.
અર્ધા મહિનામાં શેર દીઠ ૨૬.૪૫ના રોકાણ પર .૩૧ + ૧.૫૫ (કેપીટલ ગેઈન) = ૧.૮૬ મળ્યા. એટલે ૭% મળ્યા. એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૧૬૮%.
નોંધઃ જુન ૩, ૨૦૧૬ના રોજ NEM ૩૪.૯૬ના ભાવે ક્લોઝ થયો!
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: