+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ (NUGT) એપ્રિલ 18, ૨૦૧૬ઃ ૨

એપ્રિલ ૧૮, ૨૦૧૬ના રોજ NUGTનાં મે ૨૦, ૨૦૧૬ (એક્સ્પીરેશન ડેઈટ)નાં ૫૦ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં પુટ ઓપ્શનો ૧.૮૫ના ભાવે લખ્યાં (એટલે વેચ્યાં). (અગાઉનો ટ્રેડ મારા આઈઆરએમાં કર્યો હતો, આ ટ્રેડ પત્ની હસુના આઈઆરએમાં કરેલો.)
Put options expired worthless on the expiration day. ૩૨ દિવસોમાં નફોઃ ૩.૫૧%. એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૪૦%.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: