+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ (NG) એપ્રિલ ૨૧, ૨૦૧૬

એપ્રિલ ૨૧, ૨૦૧૬ના રોજ નોવા ગોલ્ડનાંનાં મે ૨૦, ૨૦૧૬ (એક્સ્પીરેશન ડેઈટ)નાં ૬ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં પુટ ઓપ્શનો .૩૦ના ભાવે લખ્યાં (એટલે વેચ્યાં).
Put options expired worthless on the expiration day. ૨૯ દિવસોમાં નફોઃ ૫%. એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૬૩%.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: