+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ (NUGT) મે ૧૦, ૨૦૧૬

મે ૧૦,  ૨૦૧૬ના રોજ NUGTનાં મે ૨૦, ૨૦૧૬ (એક્સ્પીરેશન ડેઈટ)નાં ૭૫ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં પુટ ઓપ્શનો ૪ના ભાવે વેચ્યાં. They expired worthless! ૧૦ દિવસોમાં ૫% મળ્યા. એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૧૮૪%.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: