લેખક બનવું છે ?

“ગુજરાતી સાહિત્ય મંચ” પર મહેન્દ્ર ઠાકરે પ્રેરક લેખ પોસ્ટ કર્યો છે — લેખક બનવાની જેમને પૅશન છે એ બધાએ આ લેખ વાંચવો જ જોઈએ. લીંકઃ
https://shabdonusarjan.wordpress.com/2016/05/12/%e0%aa%97%e0%ab%81%e0%aa%9c%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%a4%e0%ab%80-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%b9%e0%aa%bf%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%af-%e0%aa%ae%e0%aa%82%e0%aa%9a-%e2%80%8b%e0%aa%ae%e0%aa%b9%e0%ab%87/#comments
મારો પ્રતિભાવઃ
મારે “પ્રોફેશનલ” લેખક બનવું છે. શું કરવું?
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: