કોણ કરે રક્ષણ … ? (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

રક્ષણ
કરે
શ્રી
રામજી.

નોંધઃ “રામ રાખે એને કોણ ચાખે” એ કહેવત જાણીતી છે. શ્રી રામકૃપાથી આ મુક્તક પણ કહેવત બની જાય તો નવાઈ નહીં!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: