શબ્દાતીત ગઝલને વિશ્વસ્તરોમાં કોણ મૂકશે?

વિવેકે http://www.LayaStaro.com વેબસાઈટ પર એપ્રિલ ૭, ૨૦૧૬ના રોજ મેહુલ પટેલ ‘ઈશ’ની “શબ્દાતીત” ગઝલ પોસ્ટ કરી છે. એ વેબસાઈટ પર આ લખનારે પોસ્ટ કર્યુંઃ

આ તૃપ્તિદાયક ગઝલને અંગ્રેજીમાં અવતાર અહીં પોસ્ટ કરીને કોણ આપશે?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: