“અનંત લક્ષ્મી” નવલકથા સર્જનની કેફિયત: 4

“અનન્ય”ની અનન્ય વાર્તા “સાચી શ્રદ્ધાંજલિ” વાંચીને આ પ્રતિભાવ પોસ્ટ કર્યોઃ
આ વાર્તાના થીમ પરથી તથા મારા પ્રત્તિભાવને આધારે નવલકથા લખી શકાય!

અને  પ્રજ્ઞાજીએ આ શબ્દો પોસ્ટ કર્યા:
ગિરીશભાઈ આપ પોતે વાર્તા લખી મોકલી શકો છો, મને આનંદ થશે.
“અનન્ય”ની વાર્તાની લીંકઃ
https://shabdonusarjan.wordpress.com/2016/02/24/%e0%aa%ac%e0%ab%87%e0%aa%a0%e0%aa%95-%e0%ab%a8%e0%ab%a6%e0%ab%a7%e0%ab%ac-%e0%aa%b5%e0%aa%bf%e0%aa%a8%e0%ab%81-%e0%aa%ae%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%9a%e0%aa%a8%e0%ab%8d%e0%aa%9f-%e0%aa%b5%e0%aa%be-4/

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: