“અનંત લક્ષ્મી” નવલકથામાં એક કનફ્લીક્ટ !

નવલકથામાં કેટલીક કનફ્લીક્ટો તથા સસપેન્સ હશે. મુખ્ય સસપેન્સઃ અનંત સ્ટોક માર્કેટમાં ટ્રેડીંગ તથા ઇન્વેસ્ટીંગ કરવામાં સફળ થશે કે નહીં ?

અને એક કનફ્લીક્ટઃ
શરૂઆતમાં અનંત પૈસા ગુમાવ્યા જ કરે છે ! એની પત્નીને આ જરા પણ ગમતું નથી અને બન્ને વચ્ચે ઝઘડા થયા જ કરે છે! એક મોટો લોસ થતાં પત્ની ધીરજ ગુમાવે છે.
એને બે જ રસ્તા દેખાય છેઃ છૂટાછેડા કે આપઘાત … !
એકે રસ્તો એ પસંદ કરી શકતી નથી અને બાથ રૂમમાં જઈને ધ્રૂસ્કે ને ધ્રૂસ્કે ને રડે છે.
એ રાતે ઊંઘમાં એના સસરા સ્વપ્નમાં આવે છે અને એને હિંમત આપે છે. સસરા કહે છે કે એમણે એમના ઈષ્ટ શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરી છે કે અનંતને સદબુદ્ધિ આપે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: