નિવૃત્તિની નફાકારક પ્રવૃત્તિઃ ટીફીન સર્વીસ

અલબત્ત, ટીફીન સર્વીસ નિવૃત્ત ન થયા હોય એ પણ કરી શકે કે આ સર્વીસ કરનાર નિવૃત્ત વ્યક્તિઓને મદદ કરી શકે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: