“અનંત લક્ષ્મી” વર્કીંગ ટાઈટલ છે ! (“અનંત લક્ષ્મી” નવલકથા-સર્જનની કેફિયતઃ ૩)

નવલકથાનું નામ અનંત લક્ષ્મી મને ગમે છે — પણ એ કથાનો અંત છતો કરી દે છે! અલબત્ત, કથાનો અંત સુખદ આવશે પણ છેવટ સુધી રહસ્ય રહેવું જોઈએ — અનંત સ્ટોક માર્કેટમાં ઈનવેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ કરવામાં સફળ થશે કે નહીં ? (સસપેન્સ)
 નવલકથાનું નામ પણ રહસ્યમય હોવું જોઈએ ! નામ જાણીને વાંચક કથા વાંચવા આકર્ષાવો જોઈએ — અને નવલકથા વાંચવાનું શરૂ કર્યા પછી એ વાંચ્યા જ કરવો જોઈએ — છેલ્લા પાના સુધી !
નોંધ લેશો કે નવલકથાનો પ્લોટ પણ ટીન્ટેટીવ છે. આ બ્લોગ www.GirishParikh.wordpress.com પર “અનંત લક્ષ્મી” કેટેગોરીમાં નવલકથાનો પ્લોટ સર્જાતો જાય છે.
મારા વહાલા વાંચકોઃ આપ સહુને આપના નિખાલસ પ્રતિભાવો મોકલવાનું આમંત્રણ આપું છું. આપ ઇ-મેઇલ પણ કરી શકો છોઃ gparikh05@gmail.com .
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail:gparikh05@gmail.com.)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: