ગાંધીજીને શાંતિનું નોબેલ પ્રાઈઝ શાથી ન મળ્યું ?

નોબેલ પ્રાઈઝની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ પરની લીંકઃ
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/peace/gandhi/index.html

અલબત્ત, ગાંધીજીને બે નોબેલ પ્રાઈઝ મળવાં જોઈતાં હતાંઃ શાંતિનું તથા સાહિત્યનું.

હવે ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા જીવંત સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ મળવાનો શુભ સમય આવી રહ્યો છે તથા સંજોગો સર્જાઈ રહ્યા છે. મા સરસ્વતી, માબોલી (માતૃભાષા), મા ગુર્જરી, મા અંગ્રેજી તથા મહલક્ષ્મીમાતાની કૃપાથી આ પુસ્તક ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કેવી રીતે મળે? એ માટે નિમિત્ત બનશે.

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail:gparikh05@gmail.com.)

6,024 words of the Nobel Prize book written.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: