આલફ્રેડ નોબેલના વીલમાંથી …

એ વ્યાજના પાંચ સરખા ભાગ પાડી, એમને આ રીતે વહેંચવાઃ /—/ એક ભાગ જેણે સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં સર્વોત્કૃષ્ટ સર્જન કર્યું હોય એને આપવો.

(www.NobelPrize.org વેબ સાઈટ પરના અવતરણનો ભાવાનુવાદ.)
5,952 words of the Nobel Prize book written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: