સાહિત્યના નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતાઓની કેફિયત

સાહિત્યના નોબેલ પ્રાઈઝનો સ્વીકાર કરતી વખતે વિજેતાઓર્એ વ્યક્ત કરેલા વિચારો પણ ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા જીવંત સાહિત્યકારને મર્ગદર્શક થઈ શકે.

અલબત્ત, ગુજરાતી સાહિત્યકારે પોતાની વિશિષ્ટ સર્જનશક્તિનું જતન કરવું જોઈએ એ સાચું પણ નોબેલ પ્રાઈઝ જીતનારા સર્જકોનાં સર્જનો — ખાસ કરીને નોબેલ પ્રાઈઝ જીતનાર સર્જન — તથા સર્જક વિશે જાણવાથી ગુજરાતી સર્જકને પ્રેરણા મળશે.

છેલ્લાં ૧૦ વર્ષોના નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતાઓનાં સર્જનો તથા એ વિજેતાઓ વિશે જાણવાનું વધુ મહત્વનું છે.

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail:gparikh05@gmail.com.)

5,808 words of the Nobel Prize book written.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: