નોબેલ પ્રાઈઝ પ્રતિ પ્રયાણ : ૧

આ લેખમાળામાં નોબેલ પ્રાઈઝ મેળવવા પ્રતિ ગુજરાતીમાં સાહિત્ય સર્જ્રતો જીવંત સર્જક કેવી રીતે પ્રગતિ કરી શકે એ વિશે વિચારો ર્જૂ કરીશઃ

-છેલ્લા ૧૦ વર્ષોના નોબેલ પ્રાઈઝ જીતનારા સાહિત્યકારો અને એમના સાહિત્ય વિશે અભ્યાસ. ખાસ કરીને એમના કયા સર્જને એમને નોબેલ પ્રાઈઝ અપાવ્યું? ં એ સર્જનની શું વિશિષ્ટતા છે?
–નોબેલ પ્રાઈઝ કમીટી કઈ સાહિત્યિક દિશા તરફ પ્રયાણ કરી રહી છે? ઉપર જણાવ્યા મુજબ છેલ્લાં ૧૦ વર્ષોમાં કયાં સર્જનો નોબેલ પ્રાઈઝ માટે યોગ્ય જણાયાં છે એ જાણ્વાથી નોબેલ પ્રાઈઝ કમીટીની સાહિત્યિક દિશાનો ખયાલ આવશે.
–નોબેલ પ્રાઈઝની વેબ સાઈટ (www.NobelPrize.org) પર અત્યાર સુધીમાં સાહિત્યનું નોબલ પ્રાઈઝ જીતનારા સર્જકોમાંથી સૌથી વધુ લોકપ્રિય ૧૦ સર્જકોનાં નામ આપ્યાં હોય છે. આ સર્જકો અને એમનાં અગત્યનાં સર્જનો વિશેની એ સાઈટ પરની માહિતિ પણ ઉપયોગી થઈ શકે.
(શનિવાર, ફેબ્રુઆરી ૧૩, ૨૦૧૬ના રોજ આ લખું છું ત્યારે રવીન્દ્રાનાથ ટાગોરનું ૧૦ સૌથી વધુ લોકપ્રિય સર્જકોની યાદીમાં બીજું નામ છે એ આપણા માટે ગૌરવપ્રદ છે.
અને હું માનું છું કે ગજરાતીમાં સર્જન કરતા જીવંત સાહિત્યકરને નોબેલ પ્રાઈઝ મળશે ત્યારે એનાં સર્જન પણ લોકપ્રિય થશે.)

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail:gparikh05@gmail.com.)

5,736 words of the Nobel Prize book written.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: