નોબેલ પ્રાઈઝ પ્રતિષ્ઠાન !

આપણો મહાકોશ ‘ભગવદ્ગોમંડલ’ (www.bhagavadgomandal.com) પ્રતિષ્ઠાન શબ્દનો એક અર્થ આપે છેઃ સ્થાપન; સ્થાપિત કરવાની ક્રિયા.

‘ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રદાન પ્રતિષ્ઠાન’ સંસ્થાનો સ્લોગનઃ ગુજરાતી સાહિત્યના સત્વશીલ ગ્રન્થોને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિષ્ઠાન કરતું અભિયાન.

અને ઉદ્દેશઃ ગુજરાતી ભાષાના સત્વશીલ ગ્રન્થોનું ચયન કરીને એમને અન્ય ભારતીય ભાષાઓ અને અંગ્રેજીમાં પણ અનુવાદિત કરીને પ્રગટ કરાવવા.

‘ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રદાન પ્રતિષ્ઠાન’ સંસ્થાના નિર્માતા શ્રી દિનકરભાઈ જોશી, કાર્યકરો અને સંચાલકોને એક નવા વિભાગ, ‘નોબેલ પ્રાઈઝ પ્રતિષ્ઠાન’ના શ્રી ગણેશ કરવાની જન્માષ્ટમી (સપ્ટેમ્બર ૧, ૨૦૧૦; બુધવાર) ના રોજ વિનંતી કરી હતી.

‘નોબેલ પ્રાઈઝ પ્રતિષ્ઠાન’ વિભાગ ગુજરાતી સાથે અંગ્રેજી ભાષામાં પણ હોવો જોઈએ.

એક બીજી વિનંતીઃ

‘નોબેલ પ્રાઈઝ પ્રતિષ્ઠાન’ શરૂ થતાં આ ‘રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિષ્ઠાન કરતું અભિયાન’ બનશે આતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિષ્ઠાન કરતું અભિયાન. સ્લોગનમાં ‘રાષ્ટ્રીય’ની જગાએ ‘આતરરાષ્ટ્રીય’ શબ્દ મૂકવા વિનંતી.

Link:
http://gujanuvadpradan.org/gujarati/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=28

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail:gparikh05@gmail.com.)

5,565 words of the Nobel Prize book written.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: