નોબલ ઉદ્દેશઃ ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ

અલબત્ત, પરદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ ગુજરાતી ભાષાને સમૃધ્ધ કરવામાં મોખરે રહેશે. અને આવતાં વર્ષોમાં કોઈ યોગ્ય ગુજરાતી સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઈઝ જીતે એ માટે તન, મન, અને ધનથી પુરુષાર્થ કરવા આ પુસ્તક એમને પ્રેરણા આપશે. આ રીતે શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી સાહિત્યને વિશ્વાસાહિત્યમાં યોગ્ય સ્થાન મળશે.

૧૯૧૩માં રવીન્દ્રનાથ ટગોરને એમણે મૂળ બંગાળીમાં લખેલ ‘ગીતાજલિ’ના એ જ નામના એમના અંગ્રેજી રૂપાંતર માટે નોબેલ પ્રાઈઝ મળ્યું હતું. ભારતની ભાષામાં સર્જન કરતા બીજા સર્જકને નોબેલ પ્રાઈઝ મળવાનો સમય ક્યારનોય થઈ ગયો છે. ગુજરાત અને ગુજરાતની બહાર કેટલાક મહાન સાહિત્યકારો વસે છે. નોબેલ પ્રાઈઝ જીતવાનું માન એમાંના કોઈ સર્જકને જરૂર મળી શકે. આ રીતે એ સર્જક વિશ્વભરમાં ગુજરાતી ભાષાને ગૌરવ અપાવશે.

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail:gparikh05@gmail.com.)

5,442 words of the Nobel Prize book written.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: