સરસ્વતી અને શ્રીનું મંગળ મિલન: ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ

માનો કે ન માનોઃ સરસ્વતી અને શ્રીનું મિલન થઈ શકે. અને એ મંગળ મિલન આ રીતે થઈ શકેઃ
પભુ, મા સરસ્વતી, અને મા ગુર્જરીની કૃપાથી ગુજરાતીમાં સર્જન કરનાર સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઈઝ જીતે, અને મહાલક્ષ્મી માતાની કૃપાથી મોટી રકમનો પુરસ્કાર પણ મેળવે એ ગુજરાતી સાહિત્યનો અમર પ્રસંગ સરસ્વતી અને શ્રીના મંગળ મિલનનો હશે.

ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ મળે એ પહેલાં પણ સરસ્વતી અને શ્રીનાં મંગળ મિલન થતાં રહે એ અત્યંત અગત્યનું છે. અલબત્ત, એ રીતે જ ગુજરાતી સહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઈઝ મેળવી શકશે એમ મને લાગે છે.

પ્રથમ જરૂરિયાત છે ઉચ્ચ કક્ષાના ગુજરાતી સાહિત્યના સર્જન અને પ્રકાશનની. આપણી પાસે આશાસ્પદ તેમજ શક્તિશાળી સર્જકો તો છે જ. એમને વાચકોએ સતત પ્રેરણાનાં પાન કરાવ્યા કરવાં જોઈએ. અને વ્યવસાયી પ્રકાશકોએ એમનાં સર્જનોને પ્રકાશિત કરવાં જોઈએ. અને પ્રકાશન કર્યા પછી એમનો વિશ્વભરમાં પ્રસાર અને પ્રચાર કરવો જોઈએ. ગુજરાતીઓ દુનિયાના ખૂણે ખૂણે વસે છે એ કહેવાની ભગ્યે જ જરૂર હોય. ઈન્ટરનેટ અને હાઈ ટેકનો અસરકારક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અલબત્ત, આ માટે નાણાં જોઇશે. નાણાંની સગવડ વાળા ગુજરાતીઓ પ્રકાશન,વગેરે પ્રવૃત્તિઓને જરૂરત પ્રમાણે સ્પોન્સોર કરી સર્જક અને પ્રકાશક સાથે પોતાના નામને પણ પ્રસિધ્ધ કરી શકે.

અને બીજી જરૂરિયાત છે પસંદ કરેલાં ગુજરાતી પુસ્તકોના અંગ્રેજીમાં અવતાર આપવાની. પુસ્તકોના અંગ્રેજી અવતારો મૂળ ગ્રંથો જેવા જ ઉચ્ચ કક્ષાના હોવા જોઈએ. અન્ય ભાષામાં અનુવાદ કે રૂપાંતર કરવાનું કાર્ય પણ મૂળ સર્જક જેટલી જ — કે તેથી કદાચ વધુ! — સર્જનશક્તિ માગી લે છે. ઉત્તમ અનુવાદ કે રૂપાંતર કરવા માટે અનુવાદક કે રૂપાંતરકારે પરકાયા પ્રવેશ કરવો પડે છે!

અલબત્ત, અંગ્રેજીમાં અનુવાદ અને રૂપાંતરનાં કાર્યો માટે, એમને પ્રગટ કરીને પ્રસાર-પ્રચાર કરવા માટે પણ નાણાં જોઇશે. ધનવાન ગુજરાતીઓ માટે પોતાનાં નામ અમર કરવાની આ ઉમદા તક
છે.

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail:gparikh05@gmail.com.)

5273 words of the Nobel book written.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: