ગુજરાતી સાહિત્યકાર અને નોબેલ પ્રાઇઝ વિશે વધુ …

ગુજરાતીમાં સર્જન કરનાર સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવે એ માટેનાં કાર્યો આ રીતે થઇ શકેઃ

વ્યક્તિગત પ્રયત્ન. સર્જક શ્રેષ્ઠ સાહિત્યનું ગુજરાતીમાં સર્જન કરે અને પોતાનાં પસંદ કરેલાં સર્જનોના અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કે રૂપાંતર કરે કે કરાવે. (જો કે નોમીનેશન કરવાનો વિધિ http://www.NobelPrize.org વેબ સાઈટ પરથી જણવો જોઈએ.)

સર્જકના ચાહકો ઉપર જણાવેલાં સાહિત્ય-કર્મો કરવા સર્જકને સતત પ્રેરણા આપે. જેમની શક્તિ હોય એ ચાહકો આર્થિક સહાય પણ આપે.

સર્જકના પ્રકાશકો સહકાર આપે.

‘ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રદાન પ્રતિષ્ઠાન’ નોબેલ પ્રાઇઝ પ્રતિષ્ઠાન શરૂ કરવા માટે યોગ્ય સંસ્થા લાગે છે. અન્ય ગુજરાતી સાહિત્યની સંસ્થાઓ (દાખલા તરીકેઃ ગુજરાતી સાહિત્ય એકેડેમી ઓફ નોર્થ અમેરિકા, અને ગુજરાતી સાહિત્ય એકેડેમી ઓફ યુ.કે.) પણ આ નોબલ કાર્યમાં સક્રિય સહકાર આપી શકે.

ગુજરાતી વર્તમાનપત્રો અને સામયિકો (દાખલા તરીકે ‘ઓપિનિયન’, ‘ગુજરાત ટાઇમ્સ’, ) મદદ કરી શકે.

ગુજરાતી બ્લોગો અને વેબ સાઈટો પણ આ દિશામાં પ્રયત્ન કરી શકે.

ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઇઝ મળે એ માટેનાં કાર્યો ફળ માટે કરવાનાં હોય એમ લાગે છે. પણ કર્મ કરતી વખતે પરિણામનો વિચાર કરવામાં બાધ નથી. ગાંધીજીના નીચેના શબ્દો યાદ રાખી, આવતાં વર્ષોમાં કોઈ ગુજરાતીમાં સર્જન કરનાર સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઇઝ જીતે એ માટે કટિબધ્ધ થઇએઃ

“ફલાત્યાગ એટલે પરિણામને વિશે બેદરકારી એવો અર્થ નથી. પરિણામનો તેમ જ સાધનનો વિચાર અને તેનું જ્ઞાન આવશ્યક છે. એ થયા પછી જે મનુષ્ય પરિણામની ઇચ્છા કર્યા વિના સાધનમાં તન્મય રહે છે તે ફલાત્યાગી છે.” (‘અનાસક્તિયોગ’માંથી)

ગુજરાતીમાં સર્જન કરનાર સાહિત્યકાર માટે નોબેલ પ્રાઇઝ જીતવું એ મુશ્કેલ જરૂર છે, પણ અશક્ય તો નથી જ.

Link of “The Official Web Site of the Nobel Prize”: http://nobelprize.org/ .
નોબેલ પ્રાઈઝ જીવંત વ્યક્તિ(ઓ)ને જ મળી શકે.

ઉમદા સાહિત્યનો પ્રસાર અને પ્રચાર થવો જ જોઈએ.

જેમ ઓસ્કાર મેળવવા માટે lobbying કરવું પડે છે એમ ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ જીતાડવા માટે પણ કદાચ lobbying કરવું પડે. શુભ હેતુ છે શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી સાહિત્યનો વિશ્વભરમાં પ્રસાર અને પ્રચાર કરવાનો.

આપણા મહાન વૈજ્ઞાનિક જગદીશચંદ્ર બોઝે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને એમનાં કાવ્યોને અંગ્રેજીમાં અવતાર આપવાનો આગ્રહ કર્યો, ટાગોરે એનો અમલ કર્યો અને ઇતિહાસ સર્જ્યો !

અંગ્રેજીમાં જ કહેવત છે કે History repeats itself! આ લખનારનો આત્મા કહી રહ્યો છે કે આ વિધાન ગુજરાતીમાં સર્જન કરનાર સાહિત્યકાર માટે સાચું પડશે.

અલબત્ત, અનુવાદ કે રૂપાંતર મૂળ સર્જન જેવું સત્વશાળી કદાચ ન પણ બને, પણ અનુવાદક કે રૂપાંતરકારે એનું સાહિત્ય-કર્મ હૃદય અને આત્મા રેડીને કરવું જોઈએ. એ પણ શક્ય છે કે અનુવાદ કે રૂપાંતર મૂળ જેટલું જ સત્વશાળી (દાખલા તરીકે ગાંધીજીની આત્મકથાનો મહાદેવ દેસાઇનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ) કે એથી પણ વધુ સારું (દાખલા તરીકે ઝવેરચંદ મેઘાણીનું એક અંગ્રેજી કવિતાને આધારે રચાયેલું ‘રક્ત ટપકતી’ કાવ્ય) બની શકે.

ફિલ્મ માટે જેમ ઓસ્કાર છે એમ નોબેલ પ્રાઇઝ એ સાહિત્યનું વિશ્વમાન્ય પારિતોષિક છે.

નોબેલ પ્રાઇઝ નિમિત્ત બની શકે ગુજરાતીમાં સર્જન કરનાર યોગ્ય સહિત્યકારોને અને એમના સાહિત્યને વિશ્વસાહિત્યમાં સ્થાન અપાવવામાં.

કોણ કહે છે કે ગુજરાતી ભાષામાં ઉત્તમ સર્જન થતાં નથી? મને તો આ ‘અગ્લી ડકલીંગ’ જેવી વાત લાગે છે!

માનો કે ન માનો, હજુ પણ મહાન ગુજરાતી સાહિત્યનું સર્જન થાય છે.

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)

5003 words of the Nobel book written.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: