મારા હૃદયની વાત …

ધ્યેય છે ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા જીવંત સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ મળે એ.

ક્યારે અને કોને નોબેલ પ્રાઈઝ મળશે એની તો  ખબર નથી પણ આ પુસ્તકમાં જણાવું છું એ મુજબ ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા જીવંત સાહિત્ય કારને નોબેલપ્રાઈઝ અવશ્ય મળશે એવી મને શ્રદ્ધા છે.

આ લખું છું ત્યારે મરી ઉમર ૮૧ છે. (જન્મતારીખઃ નવેમ્બર ૧૪, ૧૯૩૪ — જવાહર જન્મદિન નવેમ્બર ૧૪ છે જે બાલદિન તરીકે ઊજવાય છે.)

મારા આજીવન દરમિયાન ગુજરતીમાં સર્જન કરતા જીવંત સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કદાચ ન મળે પણ એ પછી જરૂર મળી શકશે.

આ પુસ્તક (અને એનો અંગ્રેજી અનુવાદ) મંગળવાર, જુલાઈ ૧૯, ૨૦૧૧૬ (શ્રી ગુરુપૂર્ણીમા) ના દિવસે પ્રગટ કરવાની ધારણા છે. અલબત્ત, એ પ્રકાશક/પ્રીન્ટરના હાથમાં છે.
મા સરસ્વતી, માબોલી (માતૃભાષા ગુજરાતી), મા ગુર્જરી, મા અંગ્રેજી ભાષા તથા મહાલક્ષ્મીમાતાજીની કૃપાથી છપાયેલું કુલ ૧૧૨ પાનાનું પુસ્તક બને એટલાં મૂળ ગુજરાતીમાં લખાણો તયાર કરવાં છે તથા એટલાં જ પાનાનું  અંગ્રેજીમાં પુસ્તક તૈયાર કરવું છે.

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)

3905 words of the Nobel Prize book written.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: